quit
Subscribe to daily Feed

Delivered by Google Feedburner...
Software
Akkawaaq Jaalataa,
posted 5 days 19 hours ago.

Waaee Computer software barachuu barbaadduu?
software afaan oromootin tajaajila kennu,software kun tajaajila dheeraa of keessaa qaba.hojiilee computer irratti hojjataman basaasuu new programme homishuu..